ΙΔ' Μαθητιάδα, Πρώτη Σερρών, 15-19 Μαΐου 2020

ΑΓΩΝΕΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Μεγάλη απήχηση είχαν οι Αγώνες Ορθογραφίας και Παιχνίδια Ελληνικής Γλώσσας, με την επιμέλεια του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Στα παιδιά υπαγορεύτηκε ένα σύντομο κείμενο και στη συνέχεια τους δόθηκαν ασκήσεις κλειστού τύπου -αντιστοίχηση, συμπλήρωση κενού- για την ορθή χρήση της γλώσσας. Τα παιδιά συμμετείχαν με ιδιαίτερο ενθουσιασμό. Ο αγώνας διεξάχθηκε σε τρεις φάσεις με τα παιδιά του γυμνασίου και του δημοτικού να διαγωνίζονται χωριστά.Για την διεξαγωγή των αγώνων σημαντική υπήρξε η εθελοντική συμμετοχή μελών του Συνδέσμου Φιλολόγων Σερρών.0ι αγώνες δεν είχαν ανταγωνιστικό χαρακτήρα αλλά ως στόχο την προβολή και προώθηση της ελληνικής γλώσσας. Σε όλα τα παιδιά βεβαιώσεις του ΚΕΓ και μοιράστηκαν μικρά δωράκια. Ιδιαίτερη διάκριση δόθηκε στην μικρή μαθήτρια Νούνη Κάτια, μαθήτρια Τρίτης τάξης του δημοτικού Πρώτης.Την απονομή έκανε η Τομεάρχης γλώσσας και λογοτεχνίας κα Σιυλια Ζέττα, ταμίας της ΠΕΦ. Τα διπλώματα έδωσε η επιστημονική συνεργάτιδα του ΚΕΓ κα Μητρούση Έυα και ο ερευνητής του ΚΕΓ Βασίλης Βασιλειάδης.

Leave a Reply

Close Menu