ΙΔ' Μαθητιάδα, Πρώτη Σερρών, 15-19 Μαΐου 2020

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

13 Απρ 2018

Ανακοινώθηκε  από τη Πανελλήνια Μαθητιάδα  η έναρξη των δηλώσεων εθελοντών της  ΙΓ ΄ Μαθητιάδας 2018. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν ως εθελοντές στη Μαθητιάδα, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα http://mathitiada.gr/new/AitiseisMathitiadas/aitiseis.php και συγκεκριμένα στο πεδίο “Αίτηση εθελοντή”. Στην ίδια ιστοσελίδα θα βρουν οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης. Η αίτησή τους θα περάσει από έγκριση από το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Μαθητιάδας και οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν στο e-mail που έχουν δηλώσει.

Leave a Reply

Close Menu