ΙΔ' Μαθητιάδα, Πρώτη Σερρών, 15-19 Μαΐου 2020

ΕΝΑΡΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΓ’ ΜΑΘΗΤΙΑΔΑΣ

26 ΜΑΡ 2018.

Ανακοινώθηκε  από τη Πανελλήνια Μαθητιάδα  η έναρξη του προγράμματος στελέχωσης  της  ΙΓ ΄ Μαθητιάδας 2018. Όσοι επιθυμούν να στελεχώσουν την εκτελεστική επιτροπή της Μαθητιάδας, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα http://mathitiada.gr/new/AitiseisMathitiadas/aitiseis.php και συγκεκριμένα στο πεδίο “Αίτηση στελέχους”. Στην ίδια ιστοσελίδα θα βρουν οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης. Η αίτησή τους θα περάσει από έγκριση από το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Μαθητιάδας και οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν στο e-mail που έχουν δηλώσει. Μετά το Πάσχα θα ακολουθήσει και το πρόγραμμα εθελοντών, όπου θα μπορούν να δηλώσουν αίτηση όσοι ενδιαφέρονται για εθελοντές.

Leave a Reply

Close Menu