ΙΔ' Μαθητιάδα, Πρώτη Σερρών, 15-19 Μαΐου 2020

Η τέχνη της φωτογραφίας στη Μαθητιάδα αναδεικνύεται μέσα από ένα σύνολο δράσεων στο οποίο συμμετέχουν οι μαθητές και οι συνοδοί τους. Αρκετές από αυτές τις δράσεις μπορούν να παρακολουθήσουν ή και να συμμετέχουν και οι επισκέπτες της Μαθητιάδας, μαθητές ή ευρύ κοινό. Κατά καιρούς φιλοξενούνται επίσης εκθέσεις επώνυμων καλλιτεχνών φωτογράφων που δίνουν τη δική τους ματιά σε διάφορα θέματα.


ΕΙΔΗ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Πολύ συχνά πραγματοποιούνται εκθέσεις φωτογραφίας είτε επώνυμων φωτογράφων, είτε σχολείων ή άλλων φορέων. Οι εκθέσεις μπορεί να έχουν είτε ειδικό θέμα είτε να είναι γενικότερου ενδιαφέροντος.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Πραγματοποιούνται εργαστήρια φωτογραφίας όπου οι συμμετέχοντες μαθαίνουν τα μυστικά της φωτογραφίας και πώς να μπορούν να δώσουν μια καλλιτεχνική ματιά μέσα από τον φακό.

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Διαγωνισμοί φωτογραφίας διεξάγονται στη Μαθητιάδα μεταξύ των συμμετεχόντων μαθητών. Οι διαγωνισμοί είναι κυρίως θεματικοί και αφορούν μεταξύ άλλων και την οπτική γωνία των μαθητών για τη Μαθητιάδα.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2020


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 2020


ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ

 

Ιδιώτες

Μιχάλης Κωνσταντινίδης

Χριστίνα Παπαφράγγου


ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ

Έκθεση Φωτογραφίας (2003)

Εργαστήριο Φωτογραφίας (2004)

Έκθεση Φωτογραφίας (2005)                                          

Διαγωνισμός Φωτογραφίας (2005)

Έκθεση Φωτογραφίας «Ιστορία Πρώτης» (2006)

Έκθεση Φωτογραφίας Μνήμες από την Πρώτη (2007)

Έκθεση Φωτογραφίας Σημάδια Πολιτισμού (2008)

Έκθεση Φωτογραφίας Μιχάλη Κωνσταντινίδη (2008)

Έκθεση Φωτογραφίας Ιωάννη Ιατρίδη (2008, 2009, 2010)

Διαγωνισμός Φωτογραφίας «Στιγμές Μαθητιάδας» (2009, 2010, 2012)

Έκθεση Ψηφιακής Φωτογραφίας (2010)

Έκθεση Φωτογραφίας (2012)

Έκθεση Φωτογραφίας (2014)

Έκθεση Φωτογραφίας Θεατρικής Ομάδας Νέας Ζίχνης (2018)


GALLERY

Close Menu