ΙΔ' Μαθητιάδα, Πρώτη Σερρών, 15-19 Μαΐου 2020

Ένα σημαντικό κομμάτι της Μαθητιάδας είναι και η τουριστική προβολή της Ελλάδας. Σκοπός αυτού του κομματιού είναι τα σχολεία να γνωρίσουν το ένα το άλλο και αυτό επιτυγχάνεται με την τουριστική προβολή των συμμετεχόντων. Δίνεται επίσης η δυνατότητα σε φορείς και Συλλόγους να προβάλλουν και να παρουσιάσουν το έργο τους σε όλους τους επισκέπτες.

Έτσι όλα τα σχολεία σε συνεργασία με τους Δήμους τους, την Περιφέρειά τους ή τοπικούς φορείς και Συλλόγους αναδεικνύουν τον τόπο τους και γίνονται οι ίδιοι οι μαθητές οι πρεσβευτές της ομορφιάς της περιοχής τους με την παραχώρηση και διαμόρφωση ενός τουριστικού περιπτέρου που τους δίνεται από τη Μαθητιάδα.

Επιπλέον οι φορείς, τοπικοί ή πανελλήνιοι, που θέλουν να συμμετέχουν στη Μαθητιάδα έχουν στη διάθεσή τους χώρο όπου μπορούν να προβάλλουν τις δραστηριότητές τους.


ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Οι κατηγορίες στις οποίες αναπτύσσονται οι εκθέσεις και δράσεις του Τουρισμού είναι δύο.

Γωνιές Ελλάδας
Περίπτερα Φορέων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2020

Close Menu