ΙΔ' Μαθητιάδα, Πρώτη Σερρών, 15-19 Μαΐου 2020

Σημαντικό κομμάτι των εκδηλώσεων καταλαμβάνει η Λογοτεχνία στην οποία εμπεριέχεται και ό,τι έχει σχέση με το βιβλίο, Με παρουσιάσεις βιβλίων, εκθέσεις, διαγωνισμούς κ.α. καθώς και με συνεργασία με διακεκριμένους φορείς, όπως το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, οι συμμετέχοντες αλλά και οι επισκέπτες γνωρίζουν τη μαγεία της γλώσσας και της έκφρασης του λόγου. Πλούσιες οι δράσεις της Λογοτεχνίας αφορούν κυρίως τους παρακάτω τομείς:

  • Λογοτεχνία
  • Ποίηση
  • Βιβλίο
  • Γλώσσα
  • Παραμύθι

ΕΙΔΗ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Σε κάθε Μαθητιάδα λειτουργούν εκθέσεις βιβλίου, θεματικού βιβλίου καθώς και άλλες εκθέσεις που έχουν σχέση με το βιβλίο (π.χ. βιβλιοδεικτών).

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Οι μαθητές και επισκέπτες με βιωματικό τρόπο μπορούν να συμμετέχουν σε δημιουργικές δράσεις όπως κατασκευές  (βιβλιοδεσία), παιχνίδια λόγου, δημιουργία  εφημερίδας

ΘΕΑΜΑΤΑ

Πραγματοποιούνται αφηγήσεις λογοτεχνικών έργων ή παραμυθιών για παιδιά και μεγάλους καθώς και παρουσιάσεις βιβλίων με τη συμμετοχή των συγγραφέων τους.

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Διαλέξεις και διαγωνισμοί που έχουν σχέση με τη γλώσσα και το βιβλίο πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της Μαθητιάδας με τη συμμετοχή μαθητών, επισκεπτών αλλά και επιφανών καλεσμένων.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2020


ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2020


ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ

 

Φορείς

 

Σύλλογοι

Ιδιώτες

 


ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ

Διάλεξη με θέμα το βιβλίο (2003)

Έκθεση βιβλιοδεικτών (2003)

Έκθεση βιβλιοπαρουσιάσεων (2003)

Εργαστήρι βιβλιοδεσίας (2003)

Έκθεση βιβλίου (2003)

Έκθεση βιβλίου (2004)

Παιχνίδια Λόγου (2004)

Κινητή βιβλιοθήκη  (2005)

Έκθεση Σερραϊκού βιβλίου  (2005)

Εργαστήριο Λόγου (2006)

Έκθεση Βιβλίου (2006)

Εργαστήριο Λόγου (2007)

Έκθεση Βιβλίου (2007)

Έκθεση βιβλίου Σερραίων Συγγραφέων (2007)

Έκθεση: Παλαιά Πρωτότυπα Διδακτικά Σχολικά Βιβλία 1476-2000 (2007)

Έκθεση Βιβλίου «Η Φυλλίδα στο πέρασμα των αιώνων» (2009)

Παρουσίαση βιβλίου "ΠΑΓΓΑΙΟΝ" (2009)

Η εφημερίδα των μαθητών (2009)

Αφήγηση μοντέρνου παραμυθιού με συνοδεία μουσικής (2009)

Ζωγραφίζοντας την ποίηση (2009)

Υπαίθρια έκθεση Βιβλίου (2009)

Έκθεση Βιβλίου (2010 )

Εργαστήριο Λόγου (2010 )

Διάλεξη Συγγραφέα (2010 )

Έκθεση Βιβλίου (2012)

Εργαστήριο Λογοτεχνίας (2014)

Έκθεση Βιβλίου (2014)

Διαγωνισμός Ορθογραφίας (2018)


GALLERY

Close Menu