ΙΔ' Μαθητιάδα, Πρώτη Σερρών, 15-19 Μαΐου 2020

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ

Στο άθλημα της Κολύμβησης συμμετέχουν αθλητές και αθλήτριες με κινητικές αναπηρίες και με ολική ή μερική απώλεια όρασης. Ανάλογα με τον τύπο της αναπηρίας, αξιολογείται μέσα στο νερό η λειτουργική δυνατότητα και ο περιορισμός κινήσεων στα διάφορα στυλ κολύμβησης. Ένας κολυμβητής μπορεί να έχει μία κατηγορία για ένα κολυμβητικό στυλ και διαφορετική για ένα άλλο, π.χ. να είναι S5 στο ελεύθερο, SB4 ή SB3 στο πρόσθιο και SM5 ή SM4 στη μεικτή ατομική. Με αυτό το σύστημα ταξινόμησης, σε κάθε κατηγορία εντάσσονται κολυμβητές με διαφορετική αναπηρία αρκεί, λειτουργικά, να έχουν όμοιες ή περίπου όμοιες δυνατότητες.


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΑΘΛΗΤΩΝ

Η επίδειξη διεξάγεται από αθλητές-αθλήτριες, σύμφωνα με τους κανονισμούς του αθλήματος. Οι αθλητές οι οποίοι είναι αθλητές με αναπηρία στα κάτω άκρα, παίρνουν μέρος σε αγώνες επίδειξης 25 μ. στα τέσσερα στυλ κολύμβησης.

ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η δράση κοινού του αθλήματος της Κολύμβησης ΑΜΕΑ διεξάγεται μετά την αντίστοιχη δράση της επίδειξης. Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται κατά τη διάρκεια της επίδειξης και κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της δράσης στο χώρο που αυτή διεξάγεται. Ο προβλεπόμενος αριθμός συμμετοχών είναι είκοσι (20). Στη δράση μπορούν να συμμετέχουν μόνο οι μαθητές που συμμετέχουν στα αγωνίσματα της πισίνας (κολύμβηση, καταδύσεις κτλ).. Με τη βοήθεια των αθλητών επίδειξης (μέσα στο νερό) και αφού με τεχνητά μέσα περιοριστεί η κίνηση των άνω ή των κάτω άκρων, οι συμμετέχοντες βιώνουν πραγματικά τις δυσκολίες που έχουν να αντιμετωπίσουν οι αθλητές αυτοί, αλλά και την επίπονη προσπάθεια που πρέπει να καταβάλουν για να ανταποκριθούν στις δυσκολίες του αθλήματος. Οι συμμετέχοντες παίρνουν αναμνηστικά διπλώματα.

Close Menu