ΙΔ' Μαθητιάδα, Πρώτη Σερρών, 15-19 Μαΐου 2020

Οι «Επιστήμες» της Μαθητιάδας αντιστοιχούν στο «πνεύμα», κατά το αρχαιοελληνικό φιλοσοφικό τρίπτυχο «Σώμα – Ψυχή – Πνεύμα», από το οποίο εμπνέεται δομικά η διοργάνωσή της. Σε μια προσπάθεια διαρκούς βελτίωσης του παιδαγωγικού της έργου, η Μαθητιάδα ολοκληρώνει αυτό το τρίπτυχο προσθέτοντας επιστημονικά επιμελημένες δράσεις, διαλέξεις και εργαστήρια που αντιστοιχούν στους σύγχρονους κλάδους των διαρκώς εξελισσόμενων επιστημών.

Η ανάπτυξη του Τομέα των Επιστημών της Μαθητιάδας στοχεύει:
– στην ανάδειξη των σύγχρονων επιστημονικών τάσεων, που χαρακτηρίζονται για τη διαχρονική τους σημασία,
– στην δημιουργία προσβάσεων από όλους στην επιστήμη και τη διάχυση της γνώσης άμεσα και δημιουργικά, με τρόπο κατανοητό προς όλους,
– στην προαγωγή του επιστημονικού διαλόγου, και την επικοινωνία και ανταλλαγή των επιστημονικών ιδεών από και προς κάθε ενδιαφερόμενο επιστήμονα,

Όλες οι επιστημονικές δράσεις έχουν τον κοινό τίτλο: «Επιστημούπολη: Η χαρά της γνώσης». Δημιουργώντας μια μικρή «πολιτεία των επιστημών», την Επιστημούπολη, οργανώθηκαν τρεις (3) θεματικές εκθέσεις, (2) δύο εργαστήρια, (1) μία διάλεξη και μια (1) δραστηριότητα αξιολόγησης, προορισμένες να μας παρέχουν τη «χαρά της γνώσης». Και οι εφτά (7) δραστηριότητες πραγματοποιούνται στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους του Γυμνασίου – Λυκείου της Πρώτης Σερρών. Εκεί θα έχουν πρόσβαση όλοι οι μαθητές αλλά και το κοινό κατά τη διάρκεια της Θ΄ Μαθητιάδας, ενώ με βάση το πρόγραμμα θα γίνουν και οι προγραμματισμένες δραστηριότητες – εκδηλώσεις.

Η θεματική ενότητα των Επιστημών στην Μαθητιάδα στοχεύει να αναδείξει σύγχρονες τάσεις στο χώρο της επιστήμης, με διαχρονική όμως σημασία, και να τις φέρει κοντά στο επιστημονικό, εκπαιδευτικό αλλά και ευρύτερο κοινό. Στις μέρες μας η επιστήμη επηρεάζει τον πολιτισμό μας, τις αντιλήψεις μας, την καθημερινότητά μας. Γι’ αυτό και η διάχυση των ιδεών της με τρόπο κατανοητό στον καθένα είναι καίριας σημασίας προκειμένου να την καταλάβουμε καλύτερα.

Η «Επιστημούπολη», είναι ο τόπος της δημιουργικής συνάντησής μας με την επιστήμη. Είναι ο τόπος για να νοιώσουμε τη «χαρά της γνώσης». Όχι μια απλή διασκέδαση, αλλά η απόλαυση να γνωρίζουμε και να κατανοούμε τον πολιτισμό στον οποίο ζούμε. Δομείται σε τρεις αίθουσες – εκθέσεις, ένα βήμα διαλόγου, με επίκεντρο την επιστημονική ημερίδα της Μαθητιάδας και βιωματικά εργαστήρια για τους μαθητές.

Δράσεις της Επιστημούπολης

Η Επιστημούπολη στοχεύει σε κάθε ομάδα ενδιαφερομένων, ακριβώς επειδή η γνώση και χρήση της επιστήμης είναι περισσότερο από ποτέ υπόθεση όλων μας. Σε όλες τις δράσεις θα συμμετέχουν κατά βάση οι μαθητές της Μαθητιάδας, αλλά όχι μόνο. Στις περισσότερες από αυτές συμμετέχουν και
– οι επισκέπτες μαθητές,
– οι εθελοντές αλλά και
– το ευρύ κοινό που επισκέπτεται τις εκδηλώσεις.
Την διάλεξη καλούνται να παρακολουθήσουν όλοι, καθώς η θεματικής της αφορά την καθημερινότητα όλων, πως δηλαδή σχετίζεται η ζωή μας κάθε στιγμή με το μέλλον μας και τη βιωσιμότητα του πλανήτη. Ωστόσο, ειδικό ενδιαφέρον θα βρουν στην εκδήλωση και οι ενασχολούμενοι με τη γνώση και την έρευνα, δηλαδή:
– εκπαιδευτικοί κάθε βαθμίδας και ειδικότητας
– ειδικοί επιστήμονες όλων των κλάδων
– φοιτητές και σπουδαστές.

Η προσβασιμότητα του χώρου που θα στεγαστεί η Επιστημούπολη (Γυμνάσιο – Λύκειο Πρώτης) καθιστά την προσέλευση όλων εύκολη, λόγω της κεντρικής του θέσης, απέναντι από το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Πρώτης στο οποίο θα διεξάγονται τα αθλήματα της Μαθητιάδας.

Close Menu