ΙΔ' Μαθητιάδα, Πρώτη Σερρών, 15-19 Μαΐου 2020

Ο πολιτισμός στη Μαθητιάδα είναι ο δεύτερος άξονας, μετά τον αθλητισμό, πάνω στον οποίο αναπτύσσεται το τρίπτυχο «σώμα – ψυχή – πνεύμα». Ο πολιτισμός είναι η έκφραση της ψυχής και η ανώτερη μορφή αυτής της έκφρασης είναι οι Καλές Τέχνες. Επίσης στον τομέα του Πολιτισμού υπάγονται οι δράσεις που καλλιεργούν την Πολιτισμική Παιδεία, το Περιβάλλον και τον Τουρισμό. 

Χωριστό κομμάτι αποτελούν οι δράσεις του τρίτου άξονα, της Επιστήμης, οι οποίες στόχο έχουν να αναπτύξουν την καλλιέργεια του πνεύματος μεταξύ των συμμετεχόντων.


ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Καλές Τέχνες θεωρούνται οι τέχνες που εξυψώνουν τον άνθρωπο και έχουν την τιμητική τους στη Μαθητιάδα.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ο τουρισμός είναι ένα σημαντικό κομμάτι της Μαθητιάδας.

Close Menu