ΙΔ' Μαθητιάδα, Πρώτη Σερρών, 15-19 Μαΐου 2020

Κατά τη διάρκεια της Μαθητιάδας πραγματοποιείται η δράση «Δημοκρατία στην Πράξη». Στόχος της δράσης είναι να κινητοποιήσει κάθε μαθητή να συμμετέχει σε μια δημοκρατική διαδικασία ελεύθερης έκφρασης απόψεων. Τα παιδιά καλούνται να εκφράσουν αυθόρμητα, χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία, κάθε ζήτημα που τους απασχολεί, να ακούσουν αντίστοιχα θέματα από συνομήλικους τους από όλη την Ελλάδα και την Ομογένεια, να τα εξετάσουν και στο τέλος να εκδώσουν ψηφίσματα.

Η Δημοκρατία στην Πράξη πραγματοποιείται παράλληλα με τα αγωνίσματα. Στο Βήμα της Μαθητιάδας, ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο σε μορφή μικρού αμφιθεάτρου με βήμα ομιλητή, τα παιδιά που δηλώνουν συμμετοχή συναντώνται ολοκληρώνοντας μια δημοκρατική διαδικασία. Στον χώρο αυτό, μπορούν να προσέρχονται μόνο οι μαθητές από τα συμμετέχοντα σχολεία της Μαθητιάδας.

Η όλη διαδικασία ρυθμίζεται από ένα Προεδρείο, το οποίο εκλέγει η Ελλανόδικος Επιτροπή της Δράσης. Η Επιτροπή αυτή απαρτίζεται από έναν μαθητή- εκπρόσωπο για κάθε σχολείο που συμμετέχει. Όποιος μαθητής θέλει μπορεί να παρουσιάσει από το βήμα μέσα σε 5 λεπτά τη σκέψη του και την πρότασή του στο ακροατήριο για οποιοδήποτε θέμα. Η εγγραφή στη λίστα των ομιλητών θα γίνεται κατά την διεξαγωγή της δραστηριότητας και επιδιώκεται να είναι μια αυθόρμητη ενέργεια των μαθητών. Το Προεδρείο επιλέγει ποιες από αυτές τις προτάσεις θα τεθούν σε ψηφοφορία από το σύνολο των μαθητών.


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ YΛΙΚΟ

Close Menu